Изграждане на технологична линия за трошене и преработка на добиваните инертни материали в каменна кариера Тасовице

Реконструкция на част от технологичната линия за трошене на добивания инертен материал в каменна кариера Якубчовице