Реконструкция на технологична линия за стъкларски пясък на завод за производство на стъкло Духов