Производство на стоманени конструкции за сепаратори на линията