Ремонт на койнверен транспорт – част от линията в каменната кариера