Рекнструкцияна секндатерн и терциарен възел на линията в каменна кариера ОРЖЕХОВ