Комплексна реконструкция на 2. и 3. степен на технологичната линия в каменна кариера БРАТЯ КУНЧЕВИ, България