Ние разполагаме с:

  • сработен екип квалифицирани монтажни работници под ръководството на опитни технически ръководители
  • качествено техническо оборудване (монтажни коли, автокранове, устройства за монтаж)

Предлагаме:

  • демонтаж на досегашните технологии (линии за обработване и сортиране на инертни материали, асфалтови бази, смесващи и стабилизиращи центрове), евентуално техния монтаж на друго място (включително електротехническите работи)
  • монтаж на нови технологични линии и машини
  • обучаване на служители за обслужване, поддръжка и настройки
  • участие при пускането в експлоатация
  • ръководство или надзор на монтажа на линии и инвестиционни единици
  • кратки срокове за монтажа на нашите продукти, благодарение на предварително монтираните части и по-големи единици още в производственото предприятие
  • фотодокументация на етапите на изграждането