Контакти - KOOL Trading, spol. s r.o.

KOOL Trading, spol. s r.o.

Dr. Richtra 47/71
589 01 Třešť

E-mail: kool@kool.cz

Идентификационен номер: 46964983
Данъчен номер: CZ46964983

Фирмата е вписана в Търговския регистър на Областен съд Бърно том С, партида

управляващо дружество

Инж. Петър Вахал – управител
тел.: +420 602 560 201, e-mail: vachal@kool.cz

Вацлав Доскочил – управител
тел.: +420 602 508 147, e-mail: doskocil@kool.cz

Зденек Подхорски – управител
тел.: +420 602 585 857, e-mail: podhorsky@kool.cz

Ярослав Хошекръководител на търговски отдел
тел.: +420 602 784 379, e-mail: hosek@kool.cz

Радован Бартекръководител заместник на търговски отдел тел.: +420 602 749 384, e-mail: bartek@kool.cz

Камила Фрайоваасистент на търговски отдел
тел.: +420 606 659 423, e-mail: frajova@kool.cz

Милан Вондеркаръководител на производството
тел.: +420 602 512 965, e-mail: vonderka@kool.cz

Итка Доскочиловаглавен счетоводител
тел.: +420 776 866 014, e-mail: doskocilova@kool.cz

Ян Лисиглавен проектант
тел.: +420 724 034 603, e-mail: lysy@kool.cz

Петр Весели, DiSглавен проектант
тел.: +420 606 659 246, e-mail: vesely@kool.cz

Ян Клима – главен проектант
тел.: +420 602 328 501, e-mail: klima@kool.cz

Петр Филкасглавен проектант
тел.:+420 602 285 475, e-mail: filkasz@kool.cz

Иржи Бартошлогистика
тел.: +420 602 445 860, e-mail: bartos@kool.cz

Контакти - KOOL BG OOD

KOOЛ БГ ООД

България, гр. Пловдив,
ул. „Стефан Веркович“ №3,
ет. 2, офис 4

Производствена и складова база:
гр. Перущица, ул.
„Трети март“ №42

E-mail: 

Идентификационен номер: 131438688
Данъчен номер: BG131438688

Ралица Стайкова – Изпълнителен директор
тел.: +359 878 664 345, e-mail:staykova@kool-bg.eu

Величка Такова – главен счетоводител
тел.: +359 878 503 079, e-mail: takova@kool-bg.eu

Инж. Делка РанчеваНачалник производство
тел.: +359 878 503 089, e-mail: rancheva@kool-bg.eu
тел.: +359 878 503 069

Станислав Стайков – Търговски директор
тел.: +359 878 503 078, e-mail: staykov@kool-bg.eu